s

Szkoła Podstawowa

Szczegóły oferty

Nasza oferta edukacyjna

W klasach pierwszych zajęcia prowadzone są w kilkunastoosobowych klasach przez dwóch nauczycieli jednocześnie. Podczas, gdy jeden z nauczycieli prowadzi lekcje, drugi nadzoruje i wspomaga samodzielną pracę ucznia.

Od klasy drugiej zdecydowanie wzmacniamy samodzielność uczniów. Nauczyciel wspomagający jest angażowany tylko w razie konieczności.

Szkoła prowadzi rozwiniętą działalność opiekuńczo – wychowawczą. Przyjmujemy dzieci już od godziny 6.30 i organizujemy im czas do godziny 17.00. Pracujemy w warunkach zbliżonych do domowych. Rzeczy osobiste i podręczniki uczniowie przechowują we własnych szafkach.

Dzieci uczą się komunikowania w językach obcych z zastosowaniem metod aktywnych. Zajęcia informatyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni multimedialnej a zajęcia przyrodnicze w nowoczesnym laboratorium. Dużą uwagę przywiązujemy do edukacji kulturalnej. Uczymy dzieci dobrych manier, wychodzimy wspólnie do kina, teatru, opery, filharmonii, muzeum.

Indywidualizujemy kształcenie: rozwijamy uzdolnienia, kompensujemy trudności. Prace domowe dzieci mogą odrabiać w szkole pod kierunkiem nauczyciela. Szybko diagnozujemy trudności i problemy dziecka, oraz proponujemy rodzicom właściwe rozwiązania. Prowadzimy terapię wychowawczą, dysleksji, wad postawy i logopedyczną.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rytmiczno-tanecznych, śpiewają i uczą się gry na instrumentach. Kładziemy duży nacisk na krzewienie kultury fizycznej. Poza lekcjami wychowania fizycznego uczniowie mają możliwość rozwijać swoją sprawność fizyczną w sekcjach:

  • piłki nożnej,
  • siatkówki,
  • koszykówki,
  • gier i zabaw ruchowych,
  • nauki pływania,
  • zajęć karate.

Zielone szkoły odbywają się na Szkolnym Ranczo w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły koło Ostromecka.

Utrzymujemy bliski kontakt z rodzicami, czemu służą częste spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne oraz dziennik wirtualny, w którym na bieżąco informujemy o postępach ucznia.

Search here