s

Szkoła Podstawowa

Klasy SP – plan dnia

Klasy I - III

06:30 – 08:30 zajęcia na początek dnia -elementy gimnastyki, zajęcia w świetlicy
08:30 – 13:00 nauczanie zintegrowane z przerwą na drugie śniadanie o 9.30
13:00 – 13:30 obiad
13:30 – 14:00 odpoczynek i przygotowanie do zajęć pozalekcyjnych
14:00 – 16:15 zajęcia w kołach zainteresowania: humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych, informatycznych, artystycznych, sportowych, językowych, muzycznych
16:15 – 17:00 zajęcia świetlicowe

Klasy IV - VIII

06:30 – 08:30 zajęcia na początek dnia – elementy gimnastyki, zajęcia w świetlicy
08:30 – 13:00 zajęcia dydaktyczne
13:00 – 13:30 obiad
13:30 – 14:00 uzupełnianie zadań domowych
14:00 – 16:15 zajęcia w kołach zainteresowania: humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych, informatycznych, artystycznych, sportowych, językowych, muzycznych
16:15 – 17:00 zajęcia w grupach świetlicowych

Search here