s

Liceum

Perspektywy

Uzyskanie prestiżowego Dyplom Uniwersytetu Cambridge jest doskonałym ukoronowaniem zdobytych wiadomości i umiejętności.

Zdobywane przez naszych uczniów międzynarodowe Certyfikaty i Dyplomy gwarantują wstęp na ponad 2800 uczelni w 195 państwach bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Uzyskiwane dokumenty respektowane są również przez instytucje rządowe, korporacje i organizacje pozarządowe na całym świecie.

Przykłady prestiżowych uczelni honorujących Dyplomy Cambridge:

  • Harvard University,
  • Toronto University,
  • Oxford University,
  • Cambridge University,
  • London University,
  • Helsinki University,
  • Copenhagen University,
  • Cape Town University,
  • Australian National University
  • Massachusetts Institute of Technology

Szerokie horyzonty zawodowe są dostępne tylko dla osób, które potrafią znakomicie radzić sobie w wielu społecznościach językowych. Program Cambridge w zupełności zaspakaja tą perspektywę.

Search here