s

Liceum

Dziennik elektroniczny

Przebieg naszych działań dydaktyczno-wychowawczych dokumentujemy w dzienniku elektronicznym, który zastępuje tradycyjne dzienniki papierowe. 

Dzięki Systemowi Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce przepływ informacji w naszej szkole pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami przebiega bardzo sprawnie, co przekłada się na bardzo dobrą współpracę pomiędzy rodzicami a szkołą.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice posiadają własne konta, dzięki którym mogą śledzić postępy w nauce, czytać informacje o aktualnych wydarzeniach w szkole, wymieniać korespondencję z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

Search here