s

Liceum

Powitanie dyrektora

Michal Dembinski

Edukacja to ważny aspekt w życiu każdego człowieka, szczególnie tego młodego, który szuka swojego miejsca na ziemi, rozpoczynając drogę zawodową, wkraczając w pełnoletnie życie. To my, ludzie dorośli ponosimy odpowiedzialność za ich edukację i wykształcenie, ich przyszłe sukcesy. Dla nas, pedagogów i nauczycieli Liceum Sokrates, kwestia wykształcenia jest bardzo ważna. To duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność, ale i przywilej. Jesteśmy dumni, że to nam powierzyli Państwo swoje dzieci, że to nam zaufali. Staramy się, aby nauka w naszej szkole przynosiła
uczniom dobre efekty.

Kształcąc wszystkich, jednocześnie dbamy o indywidualność każdego z naszych uczniów. Niezwykle ważny jest dla nas również ich rozwój osobisty. Dajemy im możliwość rozwijania swoich zainteresowań w licznych zajęciach pozalekcyjnych, kołach naukowych czy wolontariacie. Liczy się dla nas nie tylko ich obecność w szkole, ale również życie rodzinne czy problemy, które przeżywają, dlatego wspieramy ich w każdym dobrym działaniu, które podejmą.

Chcemy, aby Państwa dzieci czuły się dobrze w naszej szkole, aby wiedziały, że są dla nas ważne. Priorytetem jest dla nas to, by prawidłowo funkcjonowały w społeczeństwie, dlatego uczymy ich tolerancji, empatii i zaufania do drugiego człowieka. Wspieramy ich i budujemy poczucie własnej wartości, żeby nie bały się podejmować nowych przedsięwzięć, wyrażać swoich poglądów, bronić swojego zdania ani wyrażać konstruktywnej krytyki.

Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Przemianom ulegają zakres i formy edukacji, dla uczniów i studentów swoje bramy otwierają uczelnie zagraniczne, a znajomość języków obcych stała się jedną z podstawowych i wymaganych umiejętności. W toruńskim Liceum Sokrates, idąc za przykładem szkoły bydgoskiej, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów oraz wymaganiom współczesnego świata nauki. Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzamy do naszych szkół program Cambridge i możliwość zdawania międzynarodowej matury. Mamy nadzieję, że te nowe formy i możliwości edukacji, które proponujemy, pozwolą naszym uczniom rozwinąć skrzydła i odnosić wiele sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Michał Dembiński

Dyrektor Liceum Sokrates w Toruniu

Search here