s

Aktualności

Powrót

Święto Konstytucji 3 Maja

03 maj 2022

W tym roku przypada 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie.

W dokumencie m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Niestety, wprowadzenie tych postanowień w życie nie było już takie łatwe. W 1792 roku wybuchła wojna w obronie Konstytucji 3 maja, która zakończyła się klęską wojsk Rzeczypospolitej i w konsekwencji doszło do II rozbioru Polski, dokonanego przez Prusy i Rosję. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Niestety w czasach PRL jakiekolwiek obchody 3 maja były zakazane i tłumione, aż do 1981 roku, kiedy zaczęto organizować uroczystości z inicjatywy władz. Dopiero w 1990 r. doszło do ponownego oficjalnego ustanowienia Święta Narodowego Trzeciego Maja.


Search here